Cena za vystoupení je pro každou akci individuální, záleží na Vašich požadavcích a naplánovaném programu vystoupení (délka a počet vystoupení, ...).

Bĕžný program obsahuje vystoupení rozdĕlená do dvou až tří bloků. Každý blok představuje vystoupení (zpravidla jeden až dva tance) v délce 5-10 minut. Mezi jednotlivými bloky je krátká přestávka na převléknutí.

Nabídka jednotlivých flamencových tanců (nabídku lze individuálnĕ upravit a přizpůsobit dle Vašeho přání):

-  Sevillanas, folklorní tanec ze Sevilly v pravém andaluském folklorním kroji
-  Flamenco s vĕřem (tanec Caracoles nebo Alegrías)
-  Flamenco s mantonem (velký ručnĕ vyšívaný a bohatĕ zdobĕný hedvábný šátek ze Sevilly). S mantonem
    se tančí veselý tanec Alegrías nebo vážnĕ ladĕná Soleá či Seguiriya
-  Flamenco s bata de cola (dlouhá suknĕ s vlečkou)
VYSTOUPENÍ

Nabízím taneční vystoupení tradičního flamenka založené na sólovém tanci při reprodukované hudbĕ nebo za doprovodu kytary. Můj repertoár obsahuje jak typické veselé (tzv. fiestové tance) jako je Bulerías a Rumbas, tak i vážnĕjší tance jako např. Farruca a Taranto, dále folklorní tanec Sevillanas, radostný tanec Alegrías z Cádizu a Caracoles s vĕřem.
Kontakt:
e-mail: ivana@pasion-flamenca.cz mobil: 721 935 850

Tĕším se na Váš zájem o flamencové vystoupení! Neváhejte a kdykoliv mĕ kontaktujte!

Podle charakteru a emocionálnosti každého tance tančím v profesionálních flamencových kostýmech z Andalusie. Každé vystoupení má vlastní taneční choreografii určenou pro slavnostní příležitosti (svatby, firermí či rodinné oslavy atd).
Foto:Andreas Rindfleisch
Foto:Andreas Rindfleisch
Foto:Andreas Rindfleisch
Česky
Deutsch