VÝUKA A KURZY FLAMENCA    

Krédo výuky: "Roztanči se v rytmu flamenca."

Na začátku každé hodiny je warm up celého tĕla, následuje procvičení techniky rukou (braceo), podupů
(taconeo), otáček (vueltas), tleskání (palmas).

V každém kurzu je vĕnována pozornost nastudování choreografie, která se liší stupnĕm obtížnosti podle dané
úrovně kurzu. V choreografii se studentky/studenti učí postupnĕ chápat strukturu flamencového tance za
doprovodu zpĕvu a tance (při reprodukované hudbĕ nebo doprovodu kytary) a seznamují se s jednotlivými flamenovými styly a rytmy. Kromĕ základních pojmů (llamadas, remates, letras…) studentky/studenti získají hlubší znalosti o flamencu v jeho španĕlském kulturním kontextu.

Při výuce kladu důraz především na individuální přístup a vytvoření prostoru k nalezení osobního stylu a výrazu. Flamencový tanec formuje a utváří osobnost každého nezávisle na vĕku, postavĕ či pohlaví. Jako lektorku mĕ fascinuje být u toho a vidĕt, jak flamenco každého promĕňuje. Kromĕ radosti z tance to však vyžaduje hodnĕ trpĕlivosti, vnitřní disciplíny a pravidelného tréninku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMNÍ SEMESTR 2017/18

27. září 2017 - 28. února 2018

Začátečníci s předbĕžnými znalostmi - mírnĕ pokročilí

středa, 19 – 20.30 hod.
zahájení: 27. září 2017, konec: 28. února 2018 (blok po devatenácti vyučovacích hodinách)
choreografie: Guajira s vějířem, opakování starých choreografií
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choreografie: Guajira s vějířem
Guajira je flamencový tanec pocházející původně z Kuby (cante de ida y vuelta) v 12-dobém rytmu. Charakter tance je velmi koketní a smyslný a tancuje se zpravidla s vějířem. V tomto semestru se kromě choreografie bude klást důraz na zvládnutí techniky vějíře a prohloubení techniky paží a podupů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOPY V LETNÍM SEMESTRU:

Workshopy a víkendové semináře pro začátečníky, začátečníky s předběžnými znalostmi až mírně pokročilé (Termín bude včas oznámen)

V tomto workshopu si procvičíte a upevníte základy flamencového tance. Kromĕ techniky rukou, nohou je kurz zamĕřen také na zlepšení držení tĕla a techniku otáček. To vše si procvičíte v jednoduché taneční sestavĕ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MÍSTO VÝUKY:
Newform-Fitness
Am Dachsberg 3
Steyr, Rakousko
Česky
Deutsch