"Flamenco je hrdé, jedinečné a nedefinovatelné.
Kdo ho cítí, nedovede to vysvětlit. Dotýká se srdce, ne intelektu. 
Není folklorem, je uměním."  Anja Vollhardt
STRUKTURA FLAMENCA

Flamenco se skládá ze 3 hlavních částí:

1.        zpĕv (cante)
2.        tanec (baile)
3.        kytara (toque)

Nĕkdy se uvádí i čtvrtá část, kterou je rytmický doprovod a slovní povzbuzování hudebníků (jaleo).
...více
ÚVOD

Flamenco má své kořeny v Andalusii a pro mnohé je synonymem španělské hudby a tance. Má rozmanitou historii a je nepostradatelnou součástí španělské kultury a tradice.
...více
HISTORIE FLAMENCA

O původu slova "flamenco" existuje dodnes mnoho teorií: Doslova přeloženo znamená flamenco "vlámský". Podle jedné teorie se tvrdí, že slovo "flamenco" bylo odvozeno z arabského slova "felag" (=venkovan) a "mengu" (=uprchlík). Jiní autoři uvádí, že slovo "flamenco" bylo používáno od 18. století jako synonymum pro "andaluské cikány".

...více
TANEC (BAILE FLAMENCO)

"Ballett is up; Flamenco is down." (La Presi)

Baile flamenco je ve své podstatĕ introvertní, zemitý tanec. Pohyby či impulsy jsou ve flamencu smĕřovány dolů  k zemi, zatímco balet označovaný jako extrovertní tanec, smĕřuje do výšky a prostoru.
...více
OHLASY

"Již nĕkolik let chodím k Ivanĕ na flamenco. Tanec je pro mĕ ideálním doplňkem k mému zamĕstnání zdravotní asistentky. Flamenco pro mĕ znamená: držení tĕla, pohyb, trénink mozku, koordinaci a hlavnĕ hodnĕ radosti. To je také velká zásluha Ivany. Z našeho kurzu se stala již taková flamencová rodina."

...více
Foto:Andreas Rindfleisch
Foto:Andreas Rindfleisch
Česky
Deutsch