ÚVOD

Flamenco má své kořeny v Andalusii a pro mnohé je synonymem španĕlské hudby a tance. Má rozmanitou historii a je nepostradetelnou součástí španĕlské kultury a tradice.


Flamenco vzniklo pod vlivem mnoha kultur a bylo výraznĕ ovlivnĕno andaluskými cikány ("gitanos"), kteří přišli v 15. století z Indie do Španĕlska. Jejich zpĕvy a rytmy se promísily s andaluskou folklorní hudbou, na jejímž základĕ vzniklo flamenco. Neustálým vývojem a působením dalším kulturních vlivů flamenco slučuje hudební prvky židovské, maurské, indské, iberské či perské.

Magická síla tohoto tance fascinuje celý svĕt . Již po desítky let roste zájem o flamenco, které má pro každého nejrůznĕjší motivy: vyjádření hlubokých emocí, zemitý charakter flamenca, velká rozmanitost flamencových stylů, pestrá škála výrazových možností, stejnĕ tak jako specifika flamencového rytmu a muzikálnosti. Vĕk ani postava přitom nehrají žádnou roli.