STRUKTURA FLAMENCA

Flamenco se skládá ze 3 hlavních částí:

  1. zpĕv (cante)
  2. tanec (baile)
  3. kytara (toque)

Nĕkdy se uvádí i čtvrtá část, kterou je rytmický doprovod a slovní povzbuzování hudebníků (jaleo).


1.  ZPĔV (CANTE FLAMENCO)

Cante flamenco je nejstarším a také nejdůležitĕjším prvkem flamenca. Vznikl samostatnĕ před tancem a hrou na kytaru. Cante lze zpívat i bez doprovodu kytary. Pro všechny, jež nejsou španĕlského (andaluského) původu, je cante ze všech prvků flamenca nejhůře pochopitelný.


FLAMENCOVÉ STYLY (PALOS)

Podle flamencologů existuje ve flamencu více než 50 flamencových stylů (palos). Liší se svým charakterem, náladou a rytmem. Existuje široké spektrum stylů, od radostného, slavnostního rázu až po styly smutného či dramatického charakteru.

Pro cante flamenco existuje mnoho klasifikací, nejdůležitější je rozdělení na: 

  • Cante grande nebo jondo - "veliký", vážný zpěv (vyjadřující hluboké emoce dramatického rázu) - mezi základní patří Toná, Siguiriya, Soleá, Martinete
  • Cante chico - lehký, zábavný zpěv (vyjadřující radostné, veselé emoce) - např. Alegría, Bulería, Tango, Fandango, Rondeńa, Caracoles
  • Flamencové styly, které se nachází mezi těmito dvěma skupinami, patří do cante intermedio (Tiento, Malagueńa, Petenera, Taranto, Granaína) a styly, jež svým původem nejsou flamencové, jsou nazývány cante aflamencado (Sevillana, Farruca, Garrotín, Guajíra, Rumba, Zambra, Zorongo)

Podobné klasifikace platí i pro tanec a hru na kytaru.RYTMUS (COMPÁS)

Flamenkové skladby obvykle vycházejí ze schémat, jež určuje především rytmus, compás. Flamenkové rytmy jsou složité - většina z nich se skládá z 12 dob (Bulerías, Alegrías, Soleá, Siguiriya), což je pro cizince velmi těžko pochopitelný rytmus. 12-dobý rytmus má pravidelně rozložené přízvuky na určitých dobách (celkem je pět přízvučných dob a sedm nepřízvučných). Nejtypičtější je toto rozložení (na 3., 6., 8., 10. a 12. dobu):

[12] 1 2 [3] 4 5 [6] 7 [8] 9 [10] 11

Kromě toho existuje 3/4 nebo 6/8 rytmus (Fandango de Huelva, Sevillanas) a 4/4 či 2/4 rytmus (Tango, Tiento, Rumba, Colombiana, Farruca, Garrotín). Poslední skupinou tvoří styly, které mají volný rytmus (Granaína, Malagueńa, Fandangos naturales, Rondeńa (instrumentální), Martinete a Taranta.