Ohlasy


"Již nĕkolik let chodím k Ivanĕ na flamenco. Tanec je pro mĕ ideálním doplňkem k mému zamĕstnání zdravotní asistentky. Flamenco pro mĕ znamená: držení tĕla, pohyb, trénink mozku, koordinaci a hlavnĕ hodnĕ radosti. To je také velká zásluha Ivany. Z našeho kurzu se stala již taková flamencová rodina."
Veronika Baumgartner, Laussa

"Protože se již nĕjakou dobu vĕnuji flamencové hudbĕ jako kytarista, je pro mĕ tanec perfektním doplnĕním, abych flamencu porozumĕl lépe, i když to není snadné. Tanec jako takový je také velmi dobrý pro mou páteř. Flamenco je pro mĕ vůbec nejživĕjší hudbou jaká existuje."
Walter Pachner, Steyr
               
"Flamenco pro mne znamená sílu a hrdost, která se dá vyjádřit v tanci, stejnĕ tak jako city. Je to umĕní, které tvoří jednotu s hudbou a zpĕvem. Samozřejmĕ je to také výraz španĕlského životního stylu."
                                                                       Martina Grossauer, Steyr
"Flamenco pro mne představuje ponořit se do jiné kultury a pohybovat celé tĕlo napínavým a zábavným způsobem ke skvĕlé hudbĕ. Ivana nás ve svých kurzech dokáže neustále nadchnout a motivovat, takže i když je to občas náročné, což samozřejmĕ k tanci patří, tak jsem nikdy neztratila radost a chuť."

Birgit Leppen, Steyr

"Na jaře 2008 bylo flamenco spíše takovým nouzovým řešením pro můj problém: já chtĕla tancovat, můj partner ne! Nyní je léto 2010, o 2,5 let pozdĕji, stejný je i počet mých flamencových bot. Flamenco se stalo samozřejmostí v mém životĕ, bez které již nechci být. Proč? Flamenco mĕ udržuje v pohybu, je výzvou pro mé tĕlo, hlavu i srdce. Baví mĕ to, ale zároveň to vyžaduje disciplínu. Díky flamencu se cítím stále vzpřímenĕjší  - v každém ohledu."

Eva Brunnhuber, Steyr